Japan Islanders vs Saranac Lake Surge

vs

Plattsburgh Thunderbirds vs Saranac Lake Surge

vs

Plattsburgh Thunderbirds vs Saranac Lake Surge

vs

Plattsburgh Thunderbirds vs Saranac Lake Surge

vs

Japan Islanders vs Saranac Lake Surge

vs

Plattsburgh Thunderbirds vs Saranac Lake Surge

vs

Plattsburgh Thunderbirds vs Saranac Lake Surge

vs

Tupper Lake Riverpigs vs Saranac Lake Surge

vs

Japan Islanders vs Saranac Lake Surge

vs

Saranac Lake Surge vs Plattsburgh Thunderbirds

vs